Actas_konsult.png
Actas_space.png
  • Black Edin Ikon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Ikon

ACTAS KONSULT AB

Actas Konsult finns där för ditt företag i uppstart och utveckling. Våra seniora risk- och projektledare hjälper dig genom processen från förprojektering till driftsättning och slutdokumentation.

 

Vi kan anläggningssäkerhet oavsett om det gäller BAS U eller projektledare på site, eller riskbedömning och CE-märkning av en ny fabrik.

Läs mer om våra tjänster

ACTAS SPACE AB

Actas Space är ett fristående aktiebolag men är en del av Actas Gruppen och tar del av alla logistiska lösningar.

Vi arbetar med konsultstöd i alla skeenden som våra kunder verkar i, från förstudie till launch. Vår ambition är att skapa synergieffekter mellan basindustri och rymdindustri!

Läs mer om våra tjänster

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER: