dator.papper.jpg

ARBETSMILJÖ

 

Actas hjälper dig att identifiera de processer som behövs för att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Det kan vara allt från fullständiga ledningssystem till att skapa specifika kontrolldokument.

FÖRDELAR FÖR DITT FÖRETAG

- Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro ger mindre produktionsbortfall.

- Ökad lönsamhet genom mindre sjukfrånvaro.

- Stärker ert varumärke genom satsning inom arbetsmiljö.

- Ökat engagemang, trivsel och effektivitet hos personal och ledning.

BLI EN SÄKER OCH ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

 

Actas hjälper dig att identifiera de processer som behövs för att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Det kan vara allt från fullständiga ledningssystem till att skapa specifika kontrolldokument.

 

Vi tillhandahåller även KMA (Kvalité , Miljö och Arbetsmiljöansvariga) till både basindustri och mindre företag samt projekt där det kan vara svårt att hålla 100 % sysselsättning.

 

Actas finns där för ditt företag, oavsett om det är internrevision, riskreducering eller stöd till ledningsgrupper och befattningshavare. Vi hjälper dig tolka regelverk och lagar samt förbättra ditt företags arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö är en av de kritiska punkterna inom kandidatattraktion. Undersökningar visar även  att 30-50 procent av kvalitetsbristerna både i svensk industri och tjänsteföretag är kopplade till just bristande arbetsmiljö.

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för god kandidatattraktion likväl som säker arbetsmiljö.

Kontakta oss så berättar vi mera

niklas@actas.se

+46 (0)70-795 01 6

OHSAS 18001/AFS 2001:1 Certifiering

 

Occupational Health & Safety Assesment Specification, krångligt namn men otroligt gott innehåll.  

 

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan du på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete.

 

Den internationellt erkända standarden OHSAS 18001:2007 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön.

​​

Fördelarna med arbetsmiljöcertifiering:

 • Intygar att ni följer arbetsmiljölagar.

 • LTI index (lost-time-injury) Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro ger mindre produktionsbortfall.

 • Ökad lönsamhet genom mindre sjukfrånvaro, högre kvalitet och lägre försäkringskostnader.

 • Stärker ert varumärke genom satsning inom arbetsmiljö (vid rekrytering, kunder, intressenter).

 • Ökat engagemang, trivsel och effektivitet hos personal och ledning.

 • Bevisar att ni förebyggande och systematiskt arbetar med ständig utveckling inom arbetsmiljö. 

 • Analys och riskhantering som FÖREBYGGER hälsoproblem, sjukdomar och olyckor. 

 • Ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 är enkelt att integrera med andra ledningssystem som ex. ISO 9001 och ISO 14001.

 • Internationellt erkänd standard. 

ARBETSMILJÖPARTNER

 

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Det är inte alltid en kompetens som finns eller bör finnas inom företaget. Actas kan tillföra förändring till din organisation.

Samhällets viktigaste uppgift nu är att stävja dom skenande sjukskrivningstalen. Actas arbetar redan nu efter AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi finns där för din organisation i alla frågor gällande arbetsmiljö. 

Från ergonomi, rehabilitering och riskanalyser till organisationsförändring.

 • Undersökning av verksamheten

 • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen

 • Åtgärder för att minska riskerna 

 • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!

niklas@actas.se

+46 (0) 70-795 01 62

Läs mer om:

CE märkning | Certifiering