top of page
dator.papper.jpg

ARBETSMILJÖ

 

Actas hjälper dig att identifiera de processer som behövs för att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Det kan vara allt från fullständiga ledningssystem till att skapa specifika kontrolldokument.

FÖRDELAR FÖR DITT FÖRETAG

- Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro ger mindre produktionsbortfall.

- Ökad lönsamhet genom mindre sjukfrånvaro.

- Stärker ert varumärke genom satsning inom arbetsmiljö.

- Ökat engagemang, trivsel och effektivitet hos personal och ledning.

BLI EN SÄKER OCH ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

 

Actas hjälper dig att identifiera de processer som behövs för att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Det kan vara allt från fullständiga ledningssystem till att skapa specifika kontrolldokument.

 

Vi tillhandahåller även KMA (Kvalité , Miljö och Arbetsmiljöansvariga) till både basindustri och mindre företag samt projekt där det kan vara svårt att hålla 100 % sysselsättning.

 

Actas finns där för ditt företag, oavsett om det är internrevision, riskreducering eller stöd till ledningsgrupper och befattningshavare. Vi hjälper dig tolka regelverk och lagar samt förbättra ditt företags arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö är en av de kritiska punkterna inom kandidatattraktion. Undersökningar visar även  att 30-50 procent av kvalitetsbristerna både i svensk industri och tjänsteföretag är kopplade till just bristande arbetsmiljö.

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för god kandidatattraktion likväl som säker arbetsmiljö.

Kontakta oss så berättar vi mera

niklas@actas.se

+46 10 382 23 30

ARBETSMILJÖPARTNER

 

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Det är inte alltid en kompetens som finns eller bör finnas inom företaget. Actas kan tillföra förändring till din organisation.

Samhällets viktigaste uppgift nu är att stävja dom skenande sjukskrivningstalen. 

Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade på arbetsmiljöverkets förändringar i föreskrifter och när det kommer nya och förändrade standarder gällande mätmetoder, andra tekniska och sociala åtgärder

Vi finns där för din organisation i alla frågor gällande arbetsmiljö. 

Från ergonomi, rehabilitering och riskanalyser till organisationsförändring.

  • Undersökning av verksamheten genom bland annat intervjuer, yrkeshygieniska mätningar med mera.

  • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen

  • Åtgärder för att minska riskerna 

  • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!

niklas@actas.se

+46 10 382 23 30

Läs mer om:

CE märkning

bottom of page