top of page
dator.papper.jpg

ISO CERTIFIERING

 

Vad betyder ISO certifiering ?

Med ISO certifiering menas att ett certifieringsorgan intygar att kraven för ISO efterlevs. Kraven står i en standard (bok) som kan beställas online. Under uppbyggnaden av ledningssystemet kan man ta hjälp av en konsult som säkerställer att standarden och riktlinjerna används på ett sätt som gynnar företaget i stort, och givetvis att alla krav uppfylls.

ACTAS HJÄLPER DIG MED

 

- Kvalité

- Arbetsmiljö

- Informationssäkerhet

- Informationssäkerhet

- Miljö

Kvalité , ISO 9001

 

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

 

Actas hjälper ditt företag att:

 • Förbättra dina affärsprocesser.

 • Effektivisera produktion och öka kundtillfredställelsen. 

 • Förbättrar dina möjligheter till att vinna upphandlingar.

 • Stärker ditt varumärke.

Miljö , ISO 14001

ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö som idag anses vara krav från många stora företag gentemot sina underleverantörer.

 

Actas hjälper ditt företag att:

 • Minskar användningen av resurser och material.

 • Minskar organisationens avfall och därmed minskar kostnaderna.

 • Förstärker ditt varumärke genom ett organiserat miljöarbete.

Arbetsmiljö , OHSAS 18001

 

OHSAS 18001 (ISO 45000)  är en ledningssystemssystemstandard för arbetsmiljö som många stora företag idag arbeta mot. 

 

Actas hjälper ditt företag att:

Öka din goodwill som är beroende av en god arbetsmiljö för att kunna rekrytera personal.Hjälper dig lösa de uppdrag med påtagliga risker att hantera och som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet.

ISO 3834 , EN 1090-2

 

ISO 3834 är en ledningssystemstandard för svetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

 

Actas hjälper ditt företag att:

 • Förbättra dina affärsprocesser.

 • Effektivisera produktion och öka kundtillfredställelsen.

 • Skapa nya affärssområden och komma närmare den internationella marknaden.

 • Förbättrar dina möjligheter till att vinna upphandlingar.

 • Stärker ditt varumärke.

Informationssäkerhet , ISO 27001

 

ISO 27001 är en ledningssystemssystemstandard för informationssäkerhet .

 

Actas hjälper ditt företag att:

 • Framtidssäkra dina produkter och ditt företags anseende.

 • Minskar organisationens utsatthet för icke-riktade hot.

 • Förstärker ditt varumärke genom ett ansvarsfullt hanterande av information.

 • Stärka ditt varumärke som en seriös arbetsgivare som kan hantera marknadens krav på integritet.

 

Frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!

niklas@actas.se

+46 10 382 23 30

Kontaktuppgifter till samtliga Actas medarbetare

Läs mer om:

Arbetsmiljö | CE märkning 

bottom of page