top of page
dator.papper.jpg

ACTAS KONSULT AB

Actas Konsult finns där för ditt företag i uppstart och utveckling. Våra seniora risk- och projektledare hjälper dig genom processen från förprojektering till driftsättning och slutdokumentation.

 

Vi kan anläggningssäkerhet oavsett om det gäller BAS U eller projektledare på site, eller riskbedömning och CE-märkning av en ny fabrik.

Läs mer om våra tjänster

VI HJÄLPER DIG MED

 

  • Arbetsmiljöstöd

  • CE-märkning

  • Kvalificerad riskbedömning

    • HAZOP​

    • FMEA

    • ATEX-klassning

  • Revision av anläggning

VAD KRÄVER DINA KUNDER AV DIG?

 

Vi har förmånen att arbeta både på beställarsidan och leverantörssidan vilket ger oss en bra inblick i den norrländska basindustrin. Vi har två huvudsakliga affärsområden i konsult:

 

 

CE-Märkning

CE-märkning eller kravefterlevnad kan upplevas komplext och svårarbetat oavsett om det är en produkt inom byggproduktsdirektiver (CPR) , maskiner och anläggningar (Maskindirektivet , Tryckkärl/PED, ATEX). Vi arbetar dagligen som riskledare åt basindustrin med framför allt riskhantering och CE-märkning av anläggningar åt gruv-, pappers- och byggindustrin. Actas kan tillsammans med våra samarbetspartners hjälpa er att nå nya marknader, eller får en ny maskinlinje säker och CE-märkt.

Niklas Bodin 

niklas@actas.se

+46 (0) 70-795 01 62

Arbetsmiljö  
Vi stödjer i de processer som gör att ni når era mål med ert arbetsmiljöarbete, säkerställer kravefterlevnad och genomför yrkeshygieniska mätningar

 

Tillsyn och revidering

ACTAS har lång erfarenhet av att hjälpa anläggningsägare att komma ifatt med anläggningar och fabriker som fallit för tidens tand. Actas kan hjälpa till med korrosionsproblematik, kravefterlevnad mot direktiv såsom minidirektivet gällande säkra anläggningar. Ofta sker revidering av gammal anläggning då ombyggnader sker, där tar Actas gärna helhetsansvaret med projektledning i samband med uppdatering. 

 

ACTAS har knutit an flera samarbetspartners som har erfarenhet av direktiv oavsett om det är ingreppskydd, svetsning och reparation eller processgenomgång. 

 

Läs mer om hur vi arbetar med:

CE-märkning | Arbetsmiljö 

bottom of page