dator.papper.jpg

ACTAS KONSULT AB

Actas Konsult finns där för ditt företag i uppstart och utveckling. Våra seniora risk- och projektledare hjälper dig genom processen från förprojektering till driftsättning och slutdokumentation.

 

Vi kan anläggningssäkerhet oavsett om det gäller BAS U eller projektledare på site, eller riskbedömning och CE-märkning av en ny fabrik.

Läs mer om våra tjänster

VI HJÄLPER DIG MED

 

 • Projektstöd

 • CE-märkning & certifiering

 • Kvalificerad riskbedömning

  • HAZOP​

  • FMEA

  • ATEX-klassning

 • Projektledning

 • Byggledning 

 • KMA

 • Senior advisor process & piping

 • Revision av anläggning

VAD KRÄVER DINA KUNDER AV DIG?

 

Vi har förmånen att arbeta både på beställarsidan och leverantörssidan vilket ger oss en bra inblick i den norrländska basindustrin. Vi har tre huvudsakliga affärsområden i konsult:

 

Projekt

Projektavdelningen leds av Per Danielsson med lång erfarenhet från stora projekt inom såväl statliga organisationer som vinstdrivande privata sektorn. Per och hans konsulter kan ta er hela vägen från förstudie till anläggningsöverlämnande. Tveka inte att höra av er med erat projekt, oavsett om ni är i behov av enskilda delar såsom KMA , stöd vid val av upphandlingsform eller totaltleverans med en fullständig projektorganisation.

 

Per Danielsson

per@actas.se

+46 (0) 70-795 01 20

 

CE-Märkning och certifiering

CE-märkning eller kravefterlevnad kan upplevas komplext och svårarbetat oavsett om det är en produkt inom byggproduktsdirektiver (CPR) , maskiner och anläggningar (Maskindirektivet , Tryckkärl/PED, ATEX). Niklas Bodin arbetar dagligen som riskledare åt basindustrin med framför allt riskhantering och CE-märkning av anläggningar åt gruv-, pappers- och byggindustrin. Niklas kan tillsammans med sina samarbetspartners hjälpa er att nå nya marknader, eller får en ny maskinlinje säker och CE-märkt.

 

Vi kan även hjälpa er att certifiera erat företag mot EN1090, ISO 3834, ISO 9000/ISO 14000 samt ISO 45000.

 

Niklas Bodin 

niklas@actas.se

+46 (0) 70-795 01 62

 

Tillsyn och revidering

ACTAS har lång erfarenhet av att hjälpa anläggningsägare att komma ifatt med anläggningar och fabriker som fallit för tidens tand. Actas kan hjälpa till med korrosionsproblematik, kravefterlevnad mot direktiv såsom minidirektivet gällande säkra anläggningar. Ofta sker revidering av gammal anläggning då ombyggnader sker, där tar Actas gärna helhetsansvaret med projektledning i samband med uppdatering. 

 

ACTAS har knutit an flera samarbetspartners som har erfarenhet av direktiv oavsett om det är ingreppskydd, svetsning och reparation eller processgenomgång. 

 

Behöver du specifikt svetstöd?

Ring Per som dessutom är svetsexpert (Welding Expert) och har goda samarbeten med andra svetsspecialister från Sundsvall till Kiruna.

Läs mer om hur vi arbetar med:

CE-märkning | Arbetsmiljö | Certifiering